ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Προϋπολογισμός: 1.200.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή συρματοκιβωτίων, τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα επενδεδυμένων με φυσικούς λίθους, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση και κατασκευή στηθαίων ασφαλείας.

Προηγούμενο ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ. 3o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας