Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με κτίριο γραφείων – αποδυτηρίων, Δήμου Κισσάμου» προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Δημοπράτηση του έργου: Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με κτίριο γραφείων – αποδυτηρίων, Δήμου Κισσάμου» προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Προηγούμενο Πρακτικό Νο16 (24-06-2022) απ. 779 –

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας