Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) “Παναγιά η Γοργοϋπήκοος”

Προϋπολογιμσός: 1.650.000,00 €

Προηγούμενο Επείγουσες εργασίες για την ολοκλήρωση της προσωρινής εγκατάστασης του ΕΠΑΛ του Δήμου Κισσάμου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας