Δακοκτονία ΠΕ Ηρακλείου

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι με την προϋπόθεση
των κατάλληλων καιρικών συνθηκών, το Σάββατο 02-07-2022 θα ξεκινήσει 1
ος γενικός δολωματικός
ψεκασμός δακοκτονίας στο Δήμο Ηρακλείου στον οικισμό Άνω Ασιτών.

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Ε. Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι, με την προϋπόθεση
των κατάλληλων καιρικών συνθηκών θα ξεκινήσει ο 1ος γενικός δολωματικός ψεκασμός
δακοκτονίας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4-7-2022 στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου,
ΣΚΙΝΙΑΣ και ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ

 

 

 

 

Προηγούμενο Έκδοση 4Κ/2022 Προκήρυξης ΑΣΕΠ για την πλήρωση 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας