ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας