ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Προηγούμενο Πίνακας φαρμακείων Ν. Λασιθίου που λειτουργούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για την περίοδο 01.02.23 – 31.03.23

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας