ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας του πυρηνελαιουργείου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΔΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας