ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023-2025»

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023-2025». Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης όπως φαίνεται παρακάτω  και περιγράφονται αναλυτικότερα στην διακήρυξη:

Α. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 5.127.475,50€ (χωρίς ΦΠΑ)  για δολωματικούς ψεκασμούς 7.302.100 προστατευόμενων ελαιόδεντρων

Β. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας  2.994.960€ (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 4.550.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 7.401.450 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 16.780.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.  Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου  συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ποσοστού 72,27% ύψους 3.105.000  € (χωρίς ΦΠΑ).

Δ. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 4.169.679,33 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 5.563.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.  Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λασιθίου  συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ποσοστού 27% ύψους 886.467,33 € (χωρ

Προηγούμενο ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ Υβριδικού Σταθμού Σητείας – Αμαρίου & Ρεθύμνου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας