ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μουσικής παράστασης με τη Σαββέρια Μαργιολά.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας