ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προηγούμενο Διεθνής συνάντηση για τις Περιοχές UNESCO Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας