ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προηγούμενο Με επιτυχία στα Χανιά η ημερίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο) της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Συνθήκες Διαβίωσης, Αστικοί Θύλακες Αποστέρησης και Καταγραφή Τοπικών Αναγκών στην Κρήτη»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας