ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τίτλος έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 12o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΦΟΥΡΝΕΣ – ΛΑΚΚΟΙ – ΟΜΑΛΟΣ»

Προηγούμενο Ενισχύεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ-ΟΤΑ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας