ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Σ.Ε.Α.Π. ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΛΠ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Σ.Ε.Α.Π. ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με ΦΠΑ

Προηγούμενο Στα μωβ φωταγωγήθηκε το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Παγκρεατικού Καρκίνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας