Διενέργεια Δολωματικού Ψεκασμού Δακοκτονίας (1ος δολωμ.) Π.Ε. Λασιθίου

 

 

Προηγούμενο Δολωματικοί Ψεκασμοί Δακοκτονίας Δήμου Χερσονήσου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας