ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 3ου α’ δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας