Δημοπράτηση διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 14, 22 και 29» », που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΕΠ90200040 της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.993,75€ με ΦΠΑ.

Προηγούμενο Δημοπράτηση διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9»», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΜΠ90200039 της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.965,07 € με ΦΠΑ.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας