Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 94 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο”

του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 94 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Προηγούμενο ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΛΥΡΑ ΙΚΕ – Καβρός Δ Αποκορώνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας