ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 28-6-2023

Προηγούμενο Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην υπ’ αριθμ. 189300/09.06.2023 ανακοίνωση της Π.Ε. Ρεθύμνης, για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών αποθήκης, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας