ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 12-10-2022

Προηγούμενο Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου 500,00 ευρώ από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας