ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19-09-2022 ( ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΕΤΣΑ)

Προηγούμενο Πρακτικό Νο9 (19-09-2022) απ. 50 – 55

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας