ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 25-9-2023

Προηγούμενο Υπογραφή σύμβασης για την συντήρηση και ανάδειξη σημαντικού θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου στον Κρουσώνα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας