ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Προηγούμενο Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου 500 Ευρώ από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας