ΕΝΑΡΞΗ 9ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνει την έναρξη του 9ου κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων στις 29/3/2024 με σκοπό την επιμόρφωση 21 Υποψηφίων Θετών Γονέων και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο, αφού λάβουν τη σχετική βεβαίωση με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4538/2018. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 30 ωρών, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και θα ολοκληρωθεί στις 30/4/2024, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Προηγούμενο Coast to Coast Race στην Ιεράπετρα με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας