Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

Προηγούμενο Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας