ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο – Πανάνειο», το οποίο περιλαμβάνει διάφορα Λειτουργικά Τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή του υποδομή, ώστε να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις εξυπηρέτησης της Υγειονομικής του Περιφέρειας. Το κτίριο αυτό είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται συνολικά σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων.

Η συνολική μικτή επιφάνεια των νέων πτερύγων είναι 6.530,33m2 κατανεμημένη σε 4 επίπεδα (Υπόγειο, Ισόγειο και 2 Ορόφους) συν 569,66m2 ημιυπαίθριοι χώροι.

Παράλληλα διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος (έκτασης άνω των 3.000τμ) με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, προσπελάσεων, δικτύων κ.λπ.

Καθώς το έργο βρίσκεται στην περιοχή της Κνωσσού ήταν απαραίτητη η εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα μεταφέρθηκαν εκτός του περιγράμματος των Ν.Π. και αναδεικνύονται στον περιβάλλοντα χώρο των Ν.Π.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 16.377.850,00 ΕΥΡΩ

Προηγούμενο Μαγνητίζει καθημερινά Έλληνες και ξένους το επιτυχημένο φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας