ΕΡΓΟ : ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Η αρχική μελέτη του έργου εκπονήθηκε το έτος 1993. Το 2007 επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2008 και τον Αύγουστο του 2008 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του.

Κατά την κατασκευή του εν λόγω έργου υπήρξαν ενστάσεις, κι έπειτα από μακροχρόνιες δικαστικές προσφυγές, οι εργασίες συνεχίστηκαν το 2016 έως και την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2021.

Η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής ανέρχεται στα 559.000μ3 με ωφέλιμο βάθος νερού τα 6,00μ και η καταλαμβανόμενη επιφάνεια ανέρχεται στα 159.000μ2. Τοποθετήθηκαν δίκτυα διανομής μήκους 7.000μ με 23 υδροληψίες για την άρδευση έκτασης 2.500 στρεμμάτων. Το δίκτυο τροφοδοτείται από δεξαμενή φορτίου 500μ3 συνδεόμενη με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.550μ και αντλιοστάσιο με 3 αντλητικά συγκροτήματα παροχής 100m³/h.

Παράλληλα με τα επί μέρους έργα εισροής και αποφόρτισης του εν λόγω έργου, κατασκευάστηκαν έργα αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, όπως το τεχνητό λιμνίο, η βελτίωση του υφιστάμενου εποχικού λιμνίου, οι φυτεύσεις των πρανών, η τοποθέτηση νέου μετεωρολογικού σταθμού, κ.α.

Το παρόν έργο έδωσε λύση στα αρδευτικά προβλήματα του οροπεδίου του Ομαλού και πνοή στους κατοίκους της περιοχής όπου επί σειρά ετών ήταν υποχρεωμένοι να διανύσουν αποστάσεις των 20 έως 40 χιλιομέτρων για να μεταφέρουν νερό σε βυτία για το πότισμα των ζώων και των μικροκαλλιεργειών.

Προϋπολογισμός: 7.735.000€

Προηγούμενο Παραστάσεις «Δρόμοι φωτιάς, Σμύρνη μου» στο Ηράκλειο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας