Έργο: Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΗ Βενεράτο – Πύργος – Κυπαρίσσι

Το έργο με τίτλο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΗ Βενεράτο – Πύργος – Κυπαρίσσι» περιλαμβάνει  εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό αρ. 28 Βενεράτο – Πύργος – Κυπαρίσσι.

Συνοπτικά οι εργασίες αφορούν:

  • Καθαρισμό και μόρφωση τάφρων ομβρίων/ τεχνικών απορροής ομβρίων/ αντιστήριξη πρανούς οδού
  • Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων πινακίδων
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας
  • Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα/ Επεμβάσεις εξυγίανσης εδάφους
  • Οδοστρωσίας / απόξεση παλαιού οδοστρώματος όπου απαιτείται και εκ νέου ασφαλτόστρωση
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος όπου απαιτείται.

     Με το έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες με σκοπό τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων επί της εν λόγω οδού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων, τη βελτίωση της κατάστασης της αναφερόμενης οδού και γενικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό αρ. 28.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προϋπολoγισμός Έργου: 900.000 ευρώ

Προηγούμενο Έργο: Ανέγερση Νέου Κτηρίου Γραφείων Περιφέρειας Κρήτης (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας