Εξετάσεις Φαρμακοποιών Οκτωβρίου 2022

 

 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 31/10/2022, ώρα 09:00 π.μ. Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τρίτη  01/11/2022, ώρα 09.00 π.μ. Φαρμακοποιϊα – Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τετάρτη 02/11/2022, ώρα 16.00 μ.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη 03/11/2022,  ώρα 15:30 μ.μ. Φαρμακολογία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Παρασκευή 04/11/2022, ώρα 10.00 π.μ. Τοξικολογία  –  Αμφιθέατρο «ΧΩΡΕΜΕΙΟ» στο Γουδή (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»).

 

Σημείωση:

  1. Παράκληση όλοι οι εξεταζόμενοι να φέρνουν μαζί τους μάσκα προσώπου.
  2. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας πρίν από την ημερομηνία των εξετάσεων σχετικά με το τι προβλέπεται από την τρέχουσα Κ.Υ.Α. σε περίπτωση που υπάρξουν νέα μέτρα

 

Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν τη Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 09:00 πμ. στην αίθουσα Δ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να  καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες -Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων μέχρι την Παρασκευή 21-10-2022, οι οποίες πρέπει να τα αποστείλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24-10-2022.

Οι επανεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση επανεξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433 Αθήνα) ή μέσω e-mail στο gram.kesy@moh.gov.gr η οποία πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24-10-2022

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά των πρωτοεξεταζόμενων δίνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας. Φαρμάκων & Φαρμακείων), τηλ. 2831343313-14).

Παράβολο εξετάσεων (μόνο για τους πρωτοεξεταζόμενους) προμηθεύεστε μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα)

 

Προηγούμενο 8οι «Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας