Ευρωπαϊκό Έργο DETOCS – Απαλλαγή του τουριστικού τομέα από τις εκπομπές άνθρακα

Ακρωνύμιο
Τίτλος DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support/

Υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας μετά τον Covid-19 με την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα

Χρηματοδοτικό πλαίσιο Interreg Europe
Εταίροι Τοπικός Οργανισμός Ενέργειας της Spodnje Podravje (SI) – Επικεφαλής Εταίρος

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM MAICh) (EL)

Περιφέρεια Κρήτης (EL)

Πανεπιστήμιο Μάλτας (MT)

Υπουργείο Τουρισμού Μάλτας (MT)

Thermopolis Ltd (FI)

Περιφερειακό Συμβούλιο της South Ostrobothnia (FI)

Δήμος Campobasso (IT)

Περιφερειακός Οργανισμός Ενέργειας – Pazardjik (BG)

Δήμος Burgas (BG)

Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (HU)

Δήμος Middelburg (NL)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για Καινοτομία-Τεχνολογία (DE)

Διάρκεια 01/03/2023 – 28/02/2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ανάγκης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, έχει αποφασίσει να απαλλάξει την οικονομία της από τις εκπομπές άνθρακα, θέτοντας χρονικό ορίζοντα το 2050. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια, την αυτάρκεια και την ανταγωνιστικότητά της.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση έχει σαν αποτέλεσμα την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους απειλώντας την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των τουριστικών καταλυμάτων. Επιπλέον, ως άμεσο αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19 και των επακόλουθων lockdowns και ταξιδιωτικών περιορισμών, οι τουριστικές υποδομές στην Ευρώπη έχουν πληγεί σοβαρά – μια κατάσταση που τώρα επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της σοβαρής ενεργειακής κρίσης.

Ως εκ τούτου απαιτείται βελτίωση, ξεκινώντας από τις περιφερειακές πολιτικές οι οποίες θέτουν τον τουριστικό τομέα στην πορεία προς την απαλλαγή του από τις εκπομπές άνθρακα. Η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα είναι απαραίτητη και κρίσιμη, τώρα περισσότερο από ποτέ στην ευάλωτη κατάστασή του, καθώς η τουριστική βιομηχανία είναι πολύτιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Με την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα, ο τομέας αναμένεται να ανακάμψει.

Ο κύριος στόχος του DETOCS είναι η μετάβαση σε μια αειφόρο οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα υποστηρίζοντας περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους. Μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, οι Περιφέρειες θα εντοπίσουν, θα μοιραστούν και θα μεταφέρουν καινοτόμες μεθοδολογίες, διαδικασίες και καλές πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις τουριστικές υποδομές.

Το έργο DETOCS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE και εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/detocs

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων στις Χ.Μ.Ε. στις 14 & 28/3/2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας