Φ.Ε.Κ. 60/31.8.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., δημοσίευση της με αριθμό 7Κ/2022 Προκήρυξης που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού

Φ.Ε.Κ. 60/31.8.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., δημοσίευση της με αριθμό 7Κ/2022 Προκήρυξης που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Κρήτης, στην τελετή Ονοματοδοσίας του Συνεδριακού Κέντρου “Μίκης Θεοδωράκης” του Metaxa Hospitality Group

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας