ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟ (ΤΕΤΑΡΤΗ 18-10-2023)

Ενημέρωση ψεκασμού Λιγόρτυνος 17-10-23

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 24/10/2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας