ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2023, ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. κατά την 31-12-2023 σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο. Οι αιτήσεις  για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά.

Προηγούμενο 2η Συνάντηση Διαβούλευσης της Στρατηγικής ΟΧΕ Εμβληματικών Διαδρομών. Περιβάλλον και Πολιτισμός Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας