Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Προηγούμενο Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας