ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους, ύστερα από την αριθμ. 338603/03-11-2022 γνωστοποίηση  δια του τύπου (ΑΔΑ: ΩΥΥΓ7ΛΚ-ΝΟΗ), ότι επιλέχθηκε ως Ειδικός Σύμβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, η Φραγκιαδάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε  τους ενδιαφερομένους, ύστερα από την αριθμ. 338603/03-11-2022   δια του τύπου γνωστοποίηση  (ΑΔΑ: ΩΥΥΓ7ΛΚ-ΝΟΗ), ότι επιλέχθηκε ως Ειδικός Σύμβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, η Φραγκιαδάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ

Προηγούμενο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εορτασμού Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων & Ημέρας Εθνικής Αντίστασης στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας