Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης συνεχίζει τους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης τροφίμων

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης συνεχίζει τους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης τροφίμων και συστήνει για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, την πιστή εφαρμογή των κατωτέρω οδηγιών:

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων Αρτοποιείων και όλων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν:

– ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών

– την εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης

– την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή

– τον καλό αερισμό του καταστήματος

– όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό να τοποθετούνται σε κλειστό χάρτινο ή διάφανο περιτύλιγμα (σακούλα κατάλληλη για τρόφιμα) και τα χύμα αρτοπαρασκευάσματα σε κλειστές προθήκες ώστε να μην γίνεται διαλογή με τα χέρια από τους πελάτες ούτε να επιμολύνονται από τυχόν σταγονίδια ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (σκόνη, έντομα κτλ.)

– τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, να φορούν στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

Τονίζουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:

– στο πλύσιμο των χεριών και τη χρήση των γαντιών μιας χρήσης

– στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων που θα εισέρχονται στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ένα άτομο/ 10 τ.μ )

– στην ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στην εισόδο του καταστήματος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

  1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε
  2. Φοράτε το σωστό μέγεθος
  3. Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες
  4. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες
  5. Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια
  6. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται
  7. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως
  8. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα
  9. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα
  10. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας
Προηγούμενο ΜΠΕ Δρόμου Δημοτικής Οδού Δήμου Πελεκάνου – Σελίνου στη Σούγια (εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας