INTERREG EU TANIA: TreAting contanimation through NanoremedIAtion – Αποκατάσταση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης

Το έργο «ΤΑΝΙΑ», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, έχει ως στόχο την ενίσχυση της τεχνολογίας της Νανοαποκατάστασης στην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και νερού μέσω των εργαλείων άσκησης πολιτικής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Νανοαποκατάσταση είναι μια καινοτόμος τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση αποκατάστασης νερού και εδάφους από συγκεκριμένους ρύπους αντί των συμβατικών in-situ μεθόδων απορρύπανσης οι οποίες είναι πιο χρονοβόρες και, πιθανώς, περισσότερο δαπανηρές. Η Νανοαποκατάσταση προωθεί την χρήση νέων προϊόντων και νανουλικών (μέγεθος<100 nm). Προσφέρει βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνικών απορρύπανσης όσο και οικονομικές ευκαιρίες στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και, ως εκ τούτου, νέες θέσεις εργασίας.

Η αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη της τεχνολογίας της Νανοαποκατάστασης αντιμετωπίζει εμπόδια όπως έλλειψη τυποποιημένων μεθοδολογιών, μη πραγματοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών, έλλειψη τεχνογνωσίας, μη πλήρης κατανόηση της διαθέσιμης τεχνολογίας και μη φιλικό προς την καινοτομία μοντέλο διακυβέρνησης.

Το έργο «ΤΑΝΙΑ» για να αντιμετωπίσει τους ανωτέρω περιορισμούς, χρησιμοποιεί ως εργαλεία:

  • την διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των εταίρων με την ενεργό συμμετοχή τοπικών Ομάδων ενδιαφερόμενων/εμπλεκόμενων Φορέων (stakeholders) από κάθε Περιφέρεια.
  • την αξιοποίηση των εμπειριών ως απόρροια αυτής της συνεργασίας μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Δράσης
  • την υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης

Η συνάφεια του έργου με την Στρατηγική της Έξυπνης Ειδίκευσης RIS3Crete της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύει περαιτέρω τις μελλοντικές ευκαιρίες για έρευνα και επενδύσεις στην τεχνολογία της Νανοαποκατάστασης, δημιουργώντας έτσι επιχειρηματικές ευκαιρίες και πηγές χρηματοδότησης για την έρευνα και τις επιχειρήσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» καθώς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Γενικός Συντονιστής Έργου: Agency for the development of the Empolese Valdelsa – Ιταλία

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης:

Κ Βαβαδάκη, 2813 410119, kvavadaki@crete.gov.gr

Προηγούμενο INTERREG EU CLEAN Technologies and open innovation for low -carbon Regions-Τεχνολογίες και Ανοικτή Καινοτομία στις Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας