ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 03-03-2023

Προηγούμενο Π.Ε.Χ.: Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων και Προγράμματος Διεξαγωγής Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. της πρόσκλησης/Προκήρυξης 2Γ/2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας