ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 08-08-2023

Προηγούμενο Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στον Βερδινάκη Εμμανουήλ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Παγκρήτιου Συλλόγου Κρητών Καλλιτεχνών “Συναυλίες Παραδοσιακής Μουσικής”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας