Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Χειρουργική1

Προηγούμενο ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/11/2021 ΜΕΧΡΙ 27/11/2021

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας