Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Μαιευτ.-Γυναικολογία

Προηγούμενο 3η τροποποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας