Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΩΡΛ

Προηγούμενο Δράσεις Ανάδειξης του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Kriti” από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Δήμο Γόρτυνας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας