Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – ΠΑΝΕΠ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – Καρδιολογία

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής της εκδήλωσης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ “ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΠΕΣ ΚΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ”», στο πλαίσιο του 23ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κ.Α. 2022ΝΠ50200019 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179155 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας