Κώδικας Συμπεριφοράς Αιρετών Οργάνων

Προηγούμενο Κώδικας Ηθικής Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλου Δημοσίου Τομέα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας