Λίστα αναμονής ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας