Λίστα αναμονής ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΟ 15 ΚΑΙ ΕΟ 16» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 148.800€ (με ΦΠΑ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας