Λίστες αναμονής ιατρών προς ειδίκευση – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 1-2-2024

Προηγούμενο Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας