Λίστες αναμονής ιατρών προς ειδίκευση – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 3-4-2024

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20 τεμαχίων Η/Υ για τον εκσυγχρονισμό της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης του Τμήματος Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επ/νιών της Π.Ε. Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας