Μέσες Τιμές Λιανικής Πώλησης με ΦΠΑ Τροφίμων Ιανουαρίου 2023

Προηγούμενο Εσπερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ADRISEISMIC για τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας ιστορικών κτιρίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας