ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Προηγούμενο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022, ΚΑ 2020ΕΠ50200004, ΣΑΕΠ 502 », ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΡΕΣ -ΓΑΛΙΑ, ΣΤΟΛΟΙ -ΛΟΥΡΕΣ ,ΒΟΡΟΙ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας