Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022, ΚΑ 2020ΕΠ50200004, ΣΑΕΠ 502 », ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΡΕΣ -ΓΑΛΙΑ, ΣΤΟΛΟΙ -ΛΟΥΡΕΣ ,ΒΟΡΟΙ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022, ΚΑ 2020ΕΠ50200004 , ΣΑΕΠ 502 », ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΡΕΣ -ΓΑΛΙΑ, ΣΤΟΛΟΙ -ΛΟΥΡΕΣ ,ΒΟΡΟΙ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :248.000.00€     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 30/08/2022 ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ 05/09/2022

Προηγούμενο Θεατρική παράσταση «Σμύρνη 1922» από την ομάδα «ΝΟΗΜΑ» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας